SiteTitle

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
QURANDA ƏXLAQ 1-ci cild

QURANDA ƏXLAQ 1-ci cild

Əxlaqi məsələlər bütün zamanlarda fövqəladə əhəmiyyətə malik olmuşdur, lakin dövrümüzdə onun əhəmiyyəti daha böyük və daha zəruridir.

Writer : Ayətullah Məkarim Şirazi

Motarjem : Makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Publisher : Makarem.ir saytı

TotalMojalad : 1

TotalPage : 377

NobatPrint : 1

LangBook : Azərbaycan

AŞURA – TARİXİN ƏN BÖYÜK QƏHRƏMANLIQ SALNAMƏSİ

AŞURA – TARİXİN ƏN BÖYÜK QƏHRƏMANLIQ SALNAMƏSİ

Kitabda Aşura hadisəsindən geniş şəkildə bəhs açılır. Müəllif öz mövzusunda bənzərsiz olan hazırkı kitabda tamamilə mötəbər sənədlərə əsaslanmaqla məntiqi təhlillərə geniş yer vermişdir.

Writer : Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : Tərcümə qrupu

Publisher : Makarem.ir saytı

TotalMojalad : 1

TotalPage : 0

NobatPrint : 2

LangBook : Azərbaycan

ƏXLAQ SAYƏSİNDƏ SAĞLAM HƏYAT

ƏXLAQ SAYƏSİNDƏ SAĞLAM HƏYAT

“Əxlaq”ı vicdanlarda diriltməyi özünə borc bilən qarşınızdakı bu kitab məhz həmin məqsədi izləyir və İslamın dəyərli mənbələrindən qaynaqlanır.

Writer : Ayətullah əl-uzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : Rza Şükürlü

Publisher : Tərcümə qrupu

TotalMojalad : 1

TotalPage : 0

NobatPrint :

LangBook : Azərbaycan

QURANDA İMAMƏT AYƏLƏRİ

QURANDA İMAMƏT AYƏLƏRİ

Bu kitabda bəyan edilən mətləblər sadalanan iki kitaba nisbətən ge nişşərhlərlə qeyd edilmişdir. Həmçinin, əhatə dairəsi və ayələrdən istifadə edilən mesajların əhəmiyyətliliyini ifadə etmək və cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək baxımından da hazırkı kitab önəmlidir.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : Mərdan Zalov

Publisher : Tərcümə qrupu

TotalMojalad : 1

TotalPage : 0

NobatPrint :

LangBook : Azərbaycan

ALLAH AXTARIŞINDA

ALLAH AXTARIŞINDA

Hazırkı kitab kainatın yaradıcısı olan Allah barəsində dərin, eyni halda da gözəl və sadə bir tədqiqatdır. Müəllif bu bəhsləri geniş şəkildə “Dünyanı yaradan” kitabında qeyd etmişdir. Amma belə bir mühüm məsələnin daha yığcam və yeni mövzularla bir yerdə hamı¬nın istifadəsində, xüsusilə də cavanların ixtiyarında olması zəru¬ridir.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Publisher :

TotalMojalad :

TotalPage : 0

NobatPrint :

LangBook : Azərbaycan

İSLAM  MƏRHƏMƏT DİNİDİR

İSLAM MƏRHƏMƏT DİNİDİR

Qarşınızdakı kitab, ali məqamlı mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin mübarək Ramazan ayında tədris etdiyi təfsir bəhslərinin bir hissəsidir ki, “Ən üstün bəndələr” adlı kitab olaraq nəşr edilmişdir. Nəzərdə tutulan mövzular bir daha gözdən keçirildikdən sonra yeni başlıqlar və əlavə mövzular artırmaqla, altı fəsildə siz hörmətli oxuculara təqdim edilir.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Publisher :

TotalMojalad :

TotalPage : 0

NobatPrint :

LangBook : Azərbaycan

İSLAMA BİR BAXIŞ

İSLAMA BİR BAXIŞ

Bu kitab İslam təlimlərinin əsas prinsiplərini nisbətən geniş şəkildə təqdim edən və həqiqətdə İslam əqidəsi və fiqhi sahələ¬rin-də yazılmış müxtəlif kitablardan çıxarılmış əsas nəticələrdir.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Publisher :

TotalMojalad :

TotalPage : 0

NobatPrint :

LangBook : Azərbaycan

Varlığın sirri

Varlığın sirri

Qarşınızdakı kitab olduqca maraqlı bir kitabdır. İslam ideologiyası xüsusunda Ayətullah Məkarim Şirazinin yeniyetmə dövründən sonrakı təcrübələrini və fikir trayektoriyasını ortaya qoyur. Kitab ərəb dilinə də tərcümə və nəşr olunmuşdur.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Publisher :

TotalMojalad :

TotalPage : 0

NobatPrint :

LangBook : Azərbaycan

XRİSTİANLIQ MÜASİR DÜNYADA

XRİSTİANLIQ MÜASİR DÜNYADA

hər bir təhqirdən uzaq olan bu kitabı müa¬sir xristianlığın həqiqi simasını tanıtdırmaq məqsədilə, hər biri¬ni¬zin ixtiyarına qoyur ki, hər kəs onların missiyalarının məqsəd və təhlükəsindən xəbərdar olub, onların zahiri insansevərlik si¬ma¬sına əsla aldanmasınlar.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Publisher :

TotalMojalad : 1

TotalPage : 0

NobatPrint :

LangBook : Azərbaycan

MƏAD ölümdən sonrakı həyat

MƏAD ölümdən sonrakı həyat

Məad, eləcə də ruhların və bədənlərin hesab məsələsi, həmçinin ölümdən sonrakı aləm mövzusunda əhəmiyyət dərəcəsini nəzərə alaraq, təəssüflər olsun ki, çox az yazılmışdır.

Writer : Ayətullah Əl-Uzma Məkarim Şirazi

Motarjem : Əli Nur

Publisher : Makarem.ir saytı

TotalMojalad :

TotalPage : 0

NobatPrint :

LangBook :

İMAM MEHDİNİN (Ə) CAHANŞÜMUL HAKİMİYYƏTİ

İMAM MEHDİNİN (Ə) CAHANŞÜMUL HAKİMİYYƏTİ

Beynəlxalq statistikalara əsasən, yer kürəsinin bütün abadlıqlarını (bir dəfə yox, yeddi dəfə) məhv etmək üçün yalnız bir neçə dövlətin ixtiyarında olan hazırkıatom bombaları kifayətdir.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : Rza Şükürlü

Publisher : Makarem.ir saytı

TotalMojalad :

TotalPage : 152

NobatPrint :

LangBook : Aərbaycan

HƏYAT DƏRSİ (İmam Əlidən (ə) 110 ibrət dərsi)

HƏYAT DƏRSİ (İmam Əlidən (ə) 110 ibrət dərsi)

Kitabda İmam Əlidən (ə) 110 ibrət dərsi verilmişdir.

Writer : Ayətullah Məkarim Şirazi

Motarjem : Rza Şükürlü

Publisher : Əbulqasim Əliyan Nejadi

TotalMojalad : 1

TotalPage : 258

NobatPrint :

LangBook : Azərbaycan dilində

Dinlərin yaranma mənşəyi

Dinlərin yaranma mənşəyi

Dinlərin necə yaranması haqqında müxtəlif nəzəriyyələr var. Bu kitabda mövcud fərziyyələrdən söhbət açılır və dinin həqiqi mənşəyi haqqında izahlar verilir.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : Mərdan Zalov

Publisher : Seyid Azər Əhmədoğlu

TotalMojalad : 1

TotalPage : 202

NobatPrint : 2013- Birinci

LangBook : Azərbaycan

İlahi bəndələrin səciyyələri

İlahi bəndələrin səciyyələri

RAMAZAN – TƏLİM-TƏRBİYƏ AYI Mübarək Ramazan ayı bəndələrin Allah dərgahına qonaq çağırıldığı günlərdir. Bu bərəkətli ayın süfrəsinin bəzəyi mehriban Allahın nazil etdiyi “Qurani-Kərim”dir.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : R. Şükürlü

Publisher : Ustad Əbülqasim Əliyannijadi

TotalMojalad :

TotalPage : 0

NobatPrint : Birinci

LangBook : Azərbaycan

Hədislərdə həyat dərsi

Hədislərdə həyat dərsi

Kitabda müqəddəs insanlardan nəql olunmuş 150 hədis izahla verilmişdir.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : İsmayıl İsmayılov

Publisher : İmam Əli (ə) adına İslami Araşdırmalar Mərkəzi

TotalMojalad : 1

TotalPage : 250

NobatPrint : Birinci

LangBook : Azərbaycan

On mühüm məsələ barəsində islam alimlərinin nəzəri

On mühüm məsələ barəsində islam alimlərinin nəzəri

Bu kitabda ifratçı vəhhabilər tərəfindən İmamiyyə məzhəbinə vurulan əsas ittihamlara sadə formada cavab verilmişdir. Kitabda Quranın təhrifi, qəbirlərə hörmət, təqiyyə, yerə səcdə, namazları üç vaxtda qılmaq, dəstəmazda məsh, və təvəssül məsələsi haqda yaranmış şübhələrə aydınlıq gətirilmişdir.

Writer : Ayətullah əl-uzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : Məsum Əlizadə

Publisher :

TotalMojalad :

TotalPage : 0

NobatPrint :

LangBook :

Vəhhabiyyət iki yol ayrıcında

Vəhhabiyyət iki yol ayrıcında

Kitabda vəhhabilərin müsəlmanlara qarşı törətdiyi kütləvi və amansız terror aktlarından, həmçinin vəhhabizmin köklərindən bəhs edilir. İbni Teymiyyənin şirk, tövhid, şəfaət və s. mövzularda ifratçı fikirlərinə bu kitabda cavab almaq mümkündür.

Writer : Ayətullah əl-uzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : Məsum Əlizadə

Publisher :

TotalMojalad :

TotalPage : 0

NobatPrint :

LangBook :

İmamət Haqqın dili ilə (Pəyami Quran cild 9)

İmamət Haqqın dili ilə (Pəyami Quran cild 9)

Kitab qiymətli Pəyami Quran təfsirinin 9-cu cildinin tərcüməsidir. Kitabda bəşəriyyətə rəhbərlik məsələsi, daha sonra məsum imamların rəhbərliyi məsələsi araşdırılır. İmamətin Quran ayələri və hədislərlə sübutu kitabın əsas mövzusunu təşkil edir. İmamlara xas sifətlər, məsumluq və təkvini vilayət haqda məlumat almaq istəyənlər bu kitaba müraciət edə bilərlər.

Writer : Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazi

Motarjem : R.Şükürov

Publisher :

TotalMojalad :

TotalPage : 0

NobatPrint : Birinci, 2008

LangBook : Azərbaycan

Gənclər üçün üsuliddin haqqinda 50 dərs

Gənclər üçün üsuliddin haqqinda 50 dərs

Bütün insanlar bilmək istəyirlər ki, öz kəhkaşanları ilə birgə ucsuz-bucaqsız asiman, öz gözəllikləri ilə geniş yer kürəsi, cürbəcür məxluqlar, gözəl quşlar, müxtəlif balıqlar, dənizlər, dağlar, güllər, çiçəklər, göyə ucalmış müxtəlif ağaclar və s. özü-özünə yaranmışdır, yoxsa bu rəsmlər mahir bir rəssamın əli ilə hazırlanmışdır?

Writer : Ayətullah əl-uzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : M.Ağaverdiyev

Publisher : Şəhriyar

TotalMojalad :

TotalPage : 86

NobatPrint : Birinci, 2008

LangBook : Azərbaycan

Bizim dini əqidəmiz

Bizim dini əqidəmiz

Bu kitabda qısa olaraq sizi İslam məzhəblərindən biri olan şiə məzhəbinin İslamın əsli və fəri məsələlərində malik olduğu xüsusiyyətlərlə tanış edəcəyik. Kitabda bəhslərin aydın və sadə şəkildə açıqlanması, yalnız elmi hövzə mühitlərində yararlı olan kəlmələrin işlədilməməsi, bununla belə lazımi midarda bəhslərin dərinliyi qorunub saxlanılmışdır. Həmçinin kitabda məqsəd, yalnız sizi şiə əqidəsilə tanış etməkdir. Elə bu səbəbdən də, bir çox sübut və dəlillərdən istifadə olunmamışdır. Yalnız bir neçə yerdə imkan dairəsində Qurani-kərimdən bəzi ayələr, sünnə və əqli dəlillərə olduqca məhdud şəkildə yer verilmişdir.

Writer : Ayətullah əl-uzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : Əfzələddin Rəhimov

Publisher :

TotalMojalad :

TotalPage : 108

NobatPrint : Birinci, 2008

LangBook :

Şəriət hökmlərinin izahı

Şəriət hökmlərinin izahı

Kitab Tozihil-məsail kitabının yəni risalənin Azərbaycan dilində tərcüməsidir. Kitabda şəriət hökmləri geniş şəkildə izah olunur. İslamda təharət, namaz, oruc, həcc və digər əməllərə aydınlıq gətirilir.

Writer : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem :

Publisher :

TotalMojalad : Bir

TotalPage : 360

NobatPrint : 2015

LangBook : Azərbaycan dili

TotalPages : 1