AŞURA – TARİXİN ƏN BÖYÜK QƏHRƏMANLIQ SALNAMƏSİ

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

Kitabda Aşura hadisəsindən geniş şəkildə bəhs açılır. Müəllif öz mövzusunda bənzərsiz olan hazırkı kitabda tamamilə mötəbər sənədlərə əsaslanmaqla məntiqi təhlillərə geniş yer vermişdir.

Writer : Nasir Məkarim Şirazi

Motarjem : Tərcümə qrupu

Publisher : Makarem.ir saytı

TotalMojalad : 1

TotalPage : 0

NobatPrint : 2

LangBook : Azərbaycan

CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 10108